CROESO

profile picture profile picture
profile picture

Gan eich bod wedi dod at y wefan hon, gobeithio y gallwch gynnig gwaith i mi....!

Prif nod fy ngwefan yw rhoi cyfle i chi ddod i wybod ychydig yn rhagor amdanaf, ac o ganlyniad i hynny y byddwch yn canfod fy mod yn addas ar gyfer rhyw waith rydych yn bwriadu ei gynhyrchu. Ar y llaw arall, os mai taro draw i fusnesan ydych chi, helo! Tybed nad oes rhywbeth pwysicach y dylech fod yn ei wneud?

 • ENWOwain Llŷr Edwards
 • DYDDIAD GENI8.12.76
 • TALDRA5'9"
 • CORFFCanolig
 • LLIW LLYGAIDGlaswyrdd
 • GWALLTFawr ddim!
 • FFÔN07814623905
 • EBOSTpost@owainllyredwards.co.uk

AMDANAF I

profile picture
profile picture

Dwi'n actor ta be?

Rwyf wedi fy hyfforddi ac wedi gweithio fel actor am flynyddoedd cyn cymryd cam yn ôl o'r maes i gael canolbwyntio ar fagu fy mhlant (pedwar o hogia ar y cownt diwethaf!)

Roedd penderfynu aros yn agos i gartref yn golygu y bu'n rhaid i mi ganfod swyddi gwahanol a meithrin sgiliau newydd, ac mae hynny wedi bod yn ddefnyddiol iawn. Ond â'r plant yn hŷn rwyf eto'n chwilio am ragor o waith perfformio, ac am roi gwybod i bobl - mae'n debyg taw dyna sut y daethoch ar draws y wefan, ac yn ei ddarllen yn awr...

Rwyf wedi perfformio yn y theatr, ar deledu a ffilm, mewn drama radio, ac wedi pypedu a lleisio cymeriadau rhaglenni plant. Dal â diddordeb......tarwch draw i'r dudalen Gwaith Perfformio

CV

Hyfforddiant

Prifysgol Cymru Aberystwyth

Gradd BA Astudiaethau Theatr1995-1998
 • OED PERFFORMIO30-45
 • TALDRA5'9"
 • CORFFCanolig
 • LLIW LLYGAIDGlaswyrdd
 • GWALLTFawr ddim!
 • ACENGog, canolbarth, bach o hwntw, clust dda.
 • SGILIAUGitarydd, canwr, drymiwr, chwaraeon

Gwaith

Cynhyrchiad Rhan Cyfarwyddydd Cwmni
Y Glec/King Hit 9 Cymeriad Tom Lycos Arad Goch/Zeal Theatre
Nid Fi * Owain Llŷr Edwards Arad Goch
Sali Mali Jaci Soch/Siencyn y siop/Jac Do Jeremy Turner Arad Goch
Lleuad yn Olau Storïwr Jeremy Turner Arad Goch
Shabŵm Twrw Iola Ynyr Fran Wen
Tafliad Carreg Trwbl Tom Lycos a Stefo Nantsou Arad Goch
Blodeuwedd Gwas Arwel Gruffydd Theatr Genedlaethol Cymru
Bx3 Gitarydd Jeremy Turner Llên Cymru/Arad Goch
Crash Cerddor Sêra Moore Williams Arad Goch
Riff Cerddor Sêra Moore Williams Arad Goch
Patgonia Iwan Marc Evans Verve Pictures
Yn yr Ardd Dilwyn Draenog/Moc Mwydyn Rhys D Williams Fflic
Dwdlam Defi Draenog Adrian Hedley Antplant
Nia Ben Aur Llafn/Gitâr Geinor Jones Theatr Na n'Og
Xtra (cyfres 1 a 2) Karl Lowri Evans Ffilmiau'r Nant
Traeth Coch Dai Elen Bowman Teledu Opus
Battlestations Peilot Andrew Johnson Flashback/History Channel
Pengelli(7) 3 phennod Lleidr Sion Humphreys Ffilmiau'r Nant
Conffeti Luke Sêra Moore Williams Arad Goch
Gryfhead Enzo Lucy Gough Lupa Theatre
Morforwyn Meddwyn Sêra Moore Williams Y Gymraes
Culwch ac Olwen Brenin Arthur Jeremy Turner Arad Goch
Dilema Perfformiwr Sêra Moore Williams labL
Priodi,Marw,Carchar Eilir Rolant Tomos Ffilmiau'r Nant
Cosbi Plant Dafydd Iola Ynyr Fran Wen
Y Good Brig Credo Lleidr Jeremy Turner Arad Goch
Oresteia (Euripides) Orestes Lisa Lewis a Mike Pearson Cynhyrchiadau PCA
Cell y Grog (Saunders Lewis) Warden Rolant Tomos Cynhyrchiadau PCA
Y Claf Diglefyd (Moliere) Argan Ryland Teifi Cynhyrchiadau PCA

GWAITH ARALL

Fues i 'rioed yn ffan o'r term resting actor ac wastad wedi dymuno meithrin sgiliau newydd fyddai'n ddefnyddiol rhwng cyfnodau o waith perfformio. Felly dyna wnes i.

Gwefannau

www.eglur.co.uk

Dysgais fy hun sut i drin a thrafod côd er mwyn creu gwefannau syml ar gyfer hyrwyddo mentrau ffrindiau, a fi fy hun wrth gwrs! Ffrwyth llafur y dysgu hwnnw yw'r wefan hon. Dechreuais gwmni bach ar gyfer y gwaith yma, Eglur, ar y cyd â'm cyfaill Elgan Griffiths, sy'n ddylunydd graffeg talentog.

Cyfieithu

Penderfynais dreulio blwyddyn yn gweithio tuag at ennill cymhwyster Tystysgrif mewn Cyfieithu gyda Phrifysgol Cymru er mwyn gwneud gwaith cyfieithu o gartref.

Wedi cwblhau'r cwrs a phasio'r arholiadau treuliais flwyddyn yn gyfieithydd llawn amser gyda chwmni Cyfiaith. Tra oeddwn yno pasiais arholiad Cymdeithas Cyfieithwyr Cymru i gael cymhwyster aelod sylfaenol.

Rwyf hefyd yn rhan o dîm o bobl sy'n gweithio ar brawf ddarllen fersiwn ddigidol Geiriadur yr Academi.

Sain

Rwyf wedi chwarae'r gitar mewn nifer o'r cynhyrchiadau theatr dros y blynyddoedd. Profiad ychydig yn wahanol yn ddiweddar yw cael cydweithio gyda beirdd i greu sioe perfformiad barddol gyda cherddoriaeth ar gyfer plant. Cynhyrchiad ar y cyd rhwng Llenyddiaeth Cymru ac Arad Goch yw'r sioe Bx3 lle rwy'n perfformio gyda'r beirdd Aneirin Karadog, Catrin Dafydd ac Eurig Salisbury.

Cyfunais waith cyfieithu a recordio sain drwy gyfieithu sgriptiau a recordio llais ar gyfer teithiau llafar i gwmni o'r enw audiotrails.

Yn fwy diweddar roeddwn i'n gitarydd ym mand sioe gerdd Ieuenctid yr Urdd 2014 - Dyma fi a chyn hynny gyda Cwmni Theatr Meirionydd ar gyfer cynhyrchiad o Joseff a'i Got Amryliw.

Hyn a'r llall

Pafiliwn Bont

Treuliais ddwy flynedd yn gweithio yn y pafiliwn yn Montrhydfendiagaid. Roedd y swydd yn gofyn am gyfuniad o sgiliau trefnu, marchnata, gwaith technegol sain a goleuo....a dyma pryd ges i drwydded i yrru cherry picker!

Roedd hyn i gyd yn help pan oeddwn yn rhan o dîm trefnu Gig Hanner Cant Cymdeithas Yr Iaith.

Os oeddech chi'n chwarae mewn band yno ar y prif lwyfan, fi oedd y boi pen moel blin yn eich gwthio chi ar y llwyfan ac yn ymbil i chi ddod oddi arno.

CYSYLLTWCH

Ffoniwch, ebostiwch, dewch draw am baned
(cofiwch y bisgedi)


profile picture profile picture
profile picture

DIOLCH!

profile picture profile picture
profile picture

Diolch yn fawr i chi am gysylltu.

Mi gysylltaf yn ôl gyda chi cyn gynted ag y galla i.

Lluniau

Mae angen i mi fynd i chwilio am ragor o luniau ohonof 'in action' fel petai, yn y cyfamser, dyma fi'n pôsio.

Tynnwyd y lluniau 'headshot' gan Lleucu Meinir - ewch i weld ei gwefan lleucu.com da chi!

portfolio-post

Cliciwch i weld rhagor o luniau

Llais

Clasurol

Dryms

Pinc

Sŵn