CROESO

profile picture profile picture
profile picture

Gan eich bod wedi dod at y wefan hon, gobeithio y gallwch gynnig gwaith i mi....!

Prif nod fy ngwefan yw rhoi cyfle i chi ddod i wybod ychydig yn rhagor amdanaf, ac o ganlyniad i hynny y byddwch yn canfod fy mod yn addas ar gyfer rhyw waith rydych yn bwriadu ei gynhyrchu. Ar y llaw arall, os mai taro draw i fusnesan ydych chi, helo! Tybed nad oes rhywbeth pwysicach y dylech fod yn ei wneud?

 • ENWOwain Llŷr Edwards
 • DYDDIAD GENI8.12.76
 • TALDRA5'9"
 • CORFFCanolig
 • LLIW LLYGAIDGlaswyrdd
 • GWALLTFawr ddim!
 • FFÔN07814623905
 • EBOSTpost@owainllyredwards.co.uk

AMDANAF I

profile picture
profile picture

Dwi'n actor ta be?

Rwyf wedi fy hyfforddi ac wedi gweithio fel actor am flynyddoedd cyn cymryd cam yn ôl o'r maes i gael canolbwyntio ar fagu fy mhlant (pedwar o hogia ar y cownt diwethaf!)

Roedd penderfynu aros yn agos i gartref yn golygu y bu'n rhaid i mi ganfod swyddi gwahanol a meithrin sgiliau newydd, ac mae hynny wedi bod yn ddefnyddiol iawn. Ond â'r plant yn hŷn rwyf eto'n chwilio am ragor o waith perfformio, ac am roi gwybod i bobl - mae'n debyg taw dyna sut y daethoch ar draws y wefan, ac yn ei ddarllen yn awr...

Rwyf wedi perfformio yn y theatr, ar deledu a ffilm, mewn drama radio, ac wedi pypedu a lleisio cymeriadau rhaglenni plant. Dal â diddordeb......tarwch draw i'r dudalen Gwaith Perfformio

CV

Hyfforddiant

Prifysgol Cymru Aberystwyth

Gradd BA Astudiaethau Theatr1995-1998
 • OED PERFFORMIO30-45
 • TALDRA5'9"
 • CORFFCanolig
 • LLIW LLYGAIDGlaswyrdd
 • GWALLTFawr ddim!
 • ACENGog, canolbarth, bach o hwntw, clust dda.
 • SGILIAUGitarydd, canwr, drymiwr, chwaraeon

Gwaith

Cynhyrchiad Rhan Cyfarwyddydd Cwmni
Llyfr Glas Nebo Mr Thorpe/Dylan/Gwion Elgan Rhys Fran Wen
Costa Byw Dic Betsan Llwyd Bara Caws
Dygwyl Y Meirw Jac y Lantarn/Amrywiol Angela Roberts Seren Ddu a Mwnci
Na Nel Mr Bois/Bogel Jeremy Turner Arad Goch
Bwystfilod Amrywiol Angela Roberts Bara Caws
Y Glec/King Hit 9 Cymeriad Tom Lycos Arad Goch/Zeal Theatre
Nid Fi * Owain Llŷr Edwards Arad Goch
Sali Mali Jaci Soch/Siencyn y siop/Jac Do Jeremy Turner Arad Goch
Lleuad yn Olau Storïwr Jeremy Turner Arad Goch
Shabŵm Twrw Iola Ynyr Fran Wen
Tafliad Carreg Trwbl Tom Lycos a Stefo Nantsou Arad Goch
Blodeuwedd Gwas Arwel Gruffydd Theatr Genedlaethol Cymru
Bx3 Gitarydd Jeremy Turner Llên Cymru/Arad Goch
Crash Cerddor Sêra Moore Williams Arad Goch
Riff Cerddor Sêra Moore Williams Arad Goch
Patgonia Iwan Marc Evans Verve Pictures
Yn yr Ardd Dilwyn Draenog/Moc Mwydyn Rhys D Williams Fflic
Dwdlam Defi Draenog Adrian Hedley Antplant
Nia Ben Aur Llafn/Gitâr Geinor Jones Theatr Na n'Og
Xtra (cyfres 1 a 2) Karl Lowri Evans Ffilmiau'r Nant
Traeth Coch Dai Elen Bowman Teledu Opus
Battlestations Peilot Andrew Johnson Flashback/History Channel
Pengelli(7) 3 phennod Lleidr Sion Humphreys Ffilmiau'r Nant
Conffeti Luke Sêra Moore Williams Arad Goch
Gryfhead Enzo Lucy Gough Lupa Theatre
Morforwyn Meddwyn Sêra Moore Williams Y Gymraes
Culwch ac Olwen Brenin Arthur Jeremy Turner Arad Goch
Dilema Perfformiwr Sêra Moore Williams labL
Priodi,Marw,Carchar Eilir Rolant Tomos Ffilmiau'r Nant
Cosbi Plant Dafydd Iola Ynyr Fran Wen
Y Good Brig Credo Lleidr Jeremy Turner Arad Goch
Oresteia (Euripides) Orestes Lisa Lewis a Mike Pearson Cynhyrchiadau PCA
Cell y Grog (Saunders Lewis) Warden Rolant Tomos Cynhyrchiadau PCA
Y Claf Diglefyd (Moliere) Argan Ryland Teifi Cynhyrchiadau PCA

GWAITH ARALL

Fues i 'rioed yn ffan o'r term resting actor ac wastad wedi dymuno meithrin sgiliau newydd fyddai'n ddefnyddiol rhwng cyfnodau o waith perfformio. Felly dyna wnes i.

Gwefannau

www.eglur.co.uk

Dysgais fy hun sut i drin a thrafod côd er mwyn creu gwefannau syml ar gyfer hyrwyddo mentrau ffrindiau, a fi fy hun wrth gwrs! Ffrwyth llafur y dysgu hwnnw yw'r wefan hon. Dechreuais gwmni bach ar gyfer y gwaith yma, Eglur, ar y cyd â'm cyfaill Elgan Griffiths, sy'n ddylunydd graffeg talentog.

Cyfieithu

Penderfynais dreulio blwyddyn yn gweithio tuag at ennill cymhwyster Tystysgrif mewn Cyfieithu gyda Phrifysgol Cymru er mwyn gwneud gwaith cyfieithu o gartref.

Wedi cwblhau'r cwrs a phasio'r arholiadau treuliais flwyddyn yn gyfieithydd llawn amser gyda chwmni Cyfiaith. Tra oeddwn yno pasiais arholiad Cymdeithas Cyfieithwyr Cymru i gael cymhwyster aelod sylfaenol.

Buais hefyd yn rhan o dîm o bobl sy'n gweithio ar brawf ddarllen fersiwn ddigidol Geiriadur yr Academi.

Ysgolion Creadigol Arweiniol

Rwyf wedi cael cyfle i gyfrannu at brosiectau Ysgolion Creadigol Arweiniol fel Ymarferydd Creadigol, gan ddefnyddio 'mhrofiad i gyfrannu sgiliau drama, sgwennu, cyfansoddi caneuon, ffilmio, animeiddio, storïo ac ati. Mae'n brofiad arbennig cael cydweithio â phlant ac athrawon i archwilio dulliau creadigol o ddysgu ac addysgu.

Sain

Y gwaith sain diweddaraf i mi ei gyflawni oedd cynhyrchu a recordio sain ar gyfer y fideo gwybodaeth hwn i wefan meddwl.org

Mae'r gwaith ysgolion creadigol arweiniol wedi rhoi cyfle i mi sgwennu a recordio caneuon gyda phlant, ac yn 2016 - cyfansoddais a recordio'r gerddoriaeth ar gyfer y ddrama Nid Fi i Arad Goch.

Rwyf wedi chwarae'r gitar mewn nifer o'r cynhyrchiadau theatr bûm yn actio ynddynt hefyd dros y blynyddoedd, gan gyfansoddi'r darnau fy hun. Profiad ychydig yn wahanol yn 2012 oedd cydweithio gyda beirdd i greu sioe perfformiad barddol gyda cherddoriaeth ar gyfer plant. Cynhyrchiad ar y cyd rhwng Llenyddiaeth Cymru ac Arad Goch oedd Bx3 lle roeddwn yn perfformio gyda'r beirdd Aneirin Karadog, Catrin Dafydd ac Eurig Salisbury. Roeddwn i'n gitarydd ym mand sioe gerdd Ieuenctid yr Urdd 2014 - Dyma fi a chyn hynny gyda Cwmni Theatr Meirionydd ar gyfer cynhyrchiad o Joseff a'i Got Amryliw.

Cyfunais waith cyfieithu a recordio sain drwy gyfieithu sgriptiau a recordio llais ar gyfer teithiau llafar i gwmni o'r enw audiotrails.

Hyn a'r llall

Pafiliwn Bont

Treuliais ddwy flynedd yn gweithio yn y pafiliwn yn Montrhydfendiagaid. Roedd y swydd yn gofyn am gyfuniad o sgiliau trefnu, marchnata, gwaith technegol sain a goleuo....a dyma pryd ges i drwydded i yrru cherry picker!

Roedd hyn i gyd yn help pan oeddwn yn rhan o dîm trefnu Gig Hanner Cant Cymdeithas Yr Iaith.

Os oeddech chi'n chwarae mewn band yno ar y prif lwyfan, fi oedd y boi pen moel blin yn eich gwthio chi ar y llwyfan ac yn ymbil i chi ddod oddi arno.

CYSYLLTWCH

Ffoniwch, ebostiwch, dewch draw am baned
(cofiwch y bisgedi)


profile picture profile picture
profile picture

DIOLCH!

profile picture profile picture
profile picture

Diolch yn fawr i chi am gysylltu.

Mi gysylltaf yn ôl gyda chi cyn gynted ag y galla i.

Lluniau

Mae angen i mi fynd i chwilio am ragor o luniau ohonof 'in action' fel petai, yn y cyfamser, dyma fi'n pôsio.

Tynnwyd y lluniau 'headshot' gan Lleucu Meinir - ewch i weld ei gwefan lleucu.com da chi!

portfolio-post

Cliciwch i weld rhagor o luniau

Llais

Clasurol

Dryms

Pinc

Sŵn